Basisschool Sint-Calasanz Stabroek

Al jaren bieden wij ondersteuning aan basisschool Sint-Calasanz, een basisschool met meer dan 1000 leerlingen. Wij verzorgen het netwerk en de infrastructuur van de school zodat zij zich kunnen richten op kerntaken.

Heeft uw school ook nood aan ICT ondersteuning? Maak vrijblijvend een afspraak om de opties te overlopen.

Primary School Sint-Calasanz Stabroek

We offer support for Sint-Calasanz, a primary school with more than one thousand students. We provide the network and infrastructure of the school so they can focus on their core tasks.

Does your school also need ICT support? Make an appointment without obligation to go over the options.