GDPR in ICT

No Comments

Sinds 25 mei is de GDPR (ook bekend als AVG) van kracht. Deze Europese privacy regelgeving wilt er in de eerste plaats voor zorgen dat persoonsgegevens van EU-burgers beter beschermd worden.

Oorsprong

Iedereen ontvangt spam in hun mailbox. Veel mail waarvoor je nooit hebt gevraagd om deze te ontvangen of nieuwsbrieven waarbij het onmogelijk is om jezelf uit te schrijven. Dat is al jaren een probleem maar er was geen rechtsgeldige grondslag om dit aan banden te leggen. Daarnaast werd er veel geld verdient aan “big data” met miljoenen adressen van natuurlijke personen dat door partijen over heel de wereld aangekocht en verkocht werd, zonder dat deze personen daarvan op de hoogte waren.

Hieruit is de GDPR regelgeving ontstaan.

Natuurlijk was het een ideale moment om de bescherming van persoonsgegevens verder door te trekken dan alleen spam en verkopen van data. Het werd één grote sensibiliseringscampagne om bedrijven ervan bewust te maken dat privé data beschermd moet worden en een basisrecht van elke burger is om zelf te beslissen waar deze data naartoe gaat en waar deze data opgeslagen wordt. Een mooie zaak voor privacy in Europa.

Uitvoering

Uiteraard werd hier commercieel ook van geprofiteerd. Het werd een soort bangmakerij campagne waarbij vele ICT bedrijven en consultants van profiteerden. Dit werd in de hand gewerkt door de hoge maximumboetes die staan op het overtreden van de GDPR regelgeving. 4% van de bruto jaaromzet. Dat is een gigantische boete. Om dit te nuanceren, dat is de absolute maximumboete.

Bewustmaking

Het meest belangrijke aan deze regelgeving is bewustmaking. Elke medewerker van elk bedrijf moét op de hoogte zijn dat als men persoonsgegevens behandelt, hier zorgvuldig met word omgegaan. Verder is het ook van belang dat de bedrijfsprocessen in kaart worden gebracht. Welke data wordt opgeslagen? Waar wordt deze data opgeslagen? Met wie wordt deze data gedeeld en zijn er potentiële gevaren dat deze data misbruikt kan worden? Door een data lek bijvoorbeeld?

Laat je niet bang maken door deze nieuwe regelgeving maar kijk de kat ook niet uit de boom. Meer info over gdpr kun je vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts